Po konferencji

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w Newmanalia 2017 – Prelegent(k)om za doskonale przygotowane wystąpienia, Słuchacz(k)om za przybycie i udział w dyskusjach, a Tym, którzy pracowali przy organizacji lub w inny sposób udzielili swojego wsparcia, za nieocenioną pomoc. Trzeci rok z rzędu mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu zarazem naukowym jak i integrującym młodych teologów, zarówno tych, którzy byli z nami już wcześniej, jak i nowych uczestników Newmanaliów, których mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotkać po raz pierwszy – wierzymy, że nie ostatni!
Link do wersji elektronicznej zaprezentowanej wczoraj monografii wieloautorskiej „Ortodoksja.Ortopraksja. Między teoretycznym a praktycznym wymiarem teologii”: https://www.academia.edu/28766328/Ortodoksja._Ortopraksja._Mi%C4%99dzy_teoretycznym_a_praktycznym_wymiarem_teologii_red._A._Ma%C5%82ek_%C5%81._Rzepka_Krak%C3%B3w_2016

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Program konferencji „Newmanalia – odkrywając ortodoksję”

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy Państwu ostateczny program konferencji.

8.30 rejestracja uczestników
9.00 otwarcie konferencji

APOLOGIA PRZEZ WIEKI
(9.00-10.15; moderator: mgr lic. Piotr Popiołek)

mgr lic. Elwina Nowak (KUL)
Chrześcijaństwo w konfrontacji z państwem pogańskim w apologiach św. Justyna
mgr lic. Łukasz Rzepka (UPJPII)
Teologia zastępstwa Jana Henryka Newmana
mgr Magdalena Tafelska (UAM)
Apologia wiary w dziełach Dietricha von Hildebranda
ks. mgr lic. Mariusz Kocoł (UO)
Kim jest Jezus z Nazaretu? Perspektywa J. Ratzingera a doktryna Świadków Jehowy
Pytania i dyskusja
Przerwa: 10.15-10.45

ŚWIADECTWO JAKO APOLOGIA
(10.45-12.00; moderator: mgr lic. Łukasz Rzepka)

mgr lic. Małgorzata Walczak (UPJPII)
Μαρτύριον w Mt. Świadectwo jako forma chrześcijańskiej apologii
mgr lic. Aleksander Sosnowski (UPJPII)
Świadek i świadectwo w teologii Josepha Ratzingera
mgr Marta Sienkiewicz (UAM)
Obronić to, co najcenniejsze – śmierć w imię Jezusa Chrystusa jako przejaw prawdziwej miłości
mgr lic. Michał Zborowski (KUL)
Jak uzasadniać dziś? Nowa apologia w dobie nowej ewangelizacji – rola argumentu testymonialnego
Pytania i dyskusja
Przerwa: 12.00-12.30

APOLOGIA W KULTURZE
(12.30-14.00; moderatorka: mgr lic. Angelika Małek)

mgr Marta Migdał (UPJPII)
Chrześcijańska egzegeza „pogańskiej” Biblii? Interpretacja Iliady i Odysei jako element apologii wczesnochrześcijańskiej
mgr Piotr Popiołek (UPJPII/UJ)
Tradycja w argumentacji proikonicznej Jana z Damaszku
mgr lic. Agnieszka Katarzyńska (UPJPII)
Literackie wyrazy apologii chrześcijaństwa – studium na wybranych przykładach
mgr Marek Malec (UPJPII)
Bóg w wizji Bolesława Leśmiana. Próba interpretacji wybranych tekstów w kluczu apologii chrześcijańskiej
mgr lic. Aneta Krupka (UPJPII)
Ewangelizacyjno-apologetyczny wymiar teologii małżeństwa w myśli Angelo Scoli
Pytania i dyskusja
Przerwa: 14.00-15.00

TEOLOGIA W DIALOGU Z INNYMI NAUKAMI
(15.00-16.30; moderator: mgr lic. Piotr Popiołek)

mgr lic. Paula Rączka (KUL)
Argumenty psychologiczne w służbie apologii chrześcijańskiej
mgr Joanna Matyja (UPJPII)
Drogowskazy Edyty Stein – dialog mistyki z filozofią
Paweł Połeć (UPJPII)
Bóg jednak nie umarł – filozofia religii Alvina Plantingi
Tomasz Trzeciak (PWT Wrocław)
Czy zegarmistrz rzeczywiście jest ślepy?
Alistera E. McGratha polemika z biologią ateistyczną
ks. mgr lic. Mariusz Marszałek (UKSW)
Możliwość wykorzystania technik psychologicznych w formacji kapłańskiej w świetle obowiązującego prawa kanonicznego
Pytania i dyskusja
Zakończenie

W czasie trwania konferencji zostanie zaprezentowana ostatnia publikacja Koła Naukowego Teologów UPJPII – wieloautorska monografia naukowa: „Ortodoksja.Ortopraksja” pod red. A. Małek i Ł. Rzepki.

Patroni konferencji:
Polskie Towarzystwo Teologiczne
Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Fundacja im. św. Jadwigi Królowej dla UPJPII

Plakat w formacie A3 do pobrania TUTAJ.
Zapraszamy na stronę konferencji „Newmanalia – odkrywając ortodoksję”!

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ

Koło Naukowe Teologów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową
NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:
Chrystusa Pana czcijcie (…) i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei” (1P 3,15).  
1 VI 2017 r.,
Aula UPJPII, ul. Bernardyńska 3, I p.

Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym i zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy skoncentrować się na apologetycznym wymiarze teologii.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA:

  • apologia katolicyzmu kard. Jana Henryka Newmana,
  • obrona chrześcijaństwa na przestrzeni wieków,
  • chrześcijańskie apologie interkonfesyjne,
  • dialog teologii z naukami ścisłymi,
  • teologia w dialogu ze współczesną filozofią,
  • współcześni apologeci,
  • relacja apologetyki i teologii fundamentalnej,
  • teologia na tle innych dyscyplin,
  • apologia jako forma ewangelizacji,
  • męczeństwo – apologia pisana krwią.

ZGŁOSZENIA:

Do 5 maja 2017 r. wyłącznie przez formularz rejestracyjny: http://bit.do/Newmanalia2017. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

TERMINY, OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA:

Udział czynny.

Informacje o przyjęciu referatu zostaną rozesłane do 8 maja. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej na poczet kosztów organizacyjnych i planowanej publikacji w wysokości 50 dla studentów i 100 zł dla doktorantów – do  12 maja (dane do przelewu otrzymają Państwo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu). Informujemy, że w razie rezygnacji z udziału nie będzie możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy. Ostateczny program ogłoszony zostanie 15 maja. Bezpośrednio po panelu odebrać będzie można zaświadczenie o udziale czynnym i fakturę (dotyczy osób, które zawarły stosowną informację w zgłoszeniu).

Udział bierny.

Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Nie wystawiamy zaświadczeń dla słuchaczy.

KONTAKT:

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: newmanalia@gmail.com.

Zapraszamy także do śledzenia naszych stron:
https://newmanalia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/newmanalia/

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie KNT 7 IV – husytyzm

Zapraszamy na spotkanie Koła, które odbędzie się w piątek 7 IV o godz. 18.00 w s. 015 (!) na Franciszkańskiej. Poświęcone będzie ono husytyzmowi – do przeczytania tekst:

https://drive.google.com/file/d/0B-_HTOVZYz0YQVNnVEd6a3pIY1k/view

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie KNT 24 III – anglikanizm

Zapraszamy na spotkanie Koła, które odbędzie się w piątek 24 III o godz. 18.00 w s. 040 na Franciszkańskiej. Poświęcone będzie ono anglikanizmowi – do przeczytania teksty:

https://drive.google.com/open?id=0B-_HTOVZYz0YZlJZZFF4WEtHU3VudWtUY0VIcW40WlFiLV9N

https://drive.google.com/open?id=0B-_HTOVZYz0Ycmx1TXpIR2ZSdlBXQmZGWDlaazFLTVZJSTBN

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie KNT 27 I – mariawityzm

Zapraszamy na spotkanie Koła, które odbędzie się w piątek 27 I o godz. 18.00 w s. 040 na Franciszkańskiej. Poświęcone będzie ono mariawityzmowi – do przeczytania tekst: https://drive.google.com/…/0B-_HTOVZYz0YWC1JcUV5Mi1yW…/view…

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Spotkanie KNT 16 XII – Jan Kalwin

Zapraszamy na spotkanie Koła, które odbędzie się w piątek 16 XII o godz. 18.00 w s. 040 na Franciszkańskiej – zgodnie z przyjętą na spotkaniu organizacyjnym koncepcją w bieżącym roku akademickim zajmiemy się Reformacją, w związku z czym najbliższe spotkanie będzie poświęcone Janowi Kalwinowi.

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized